Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Provimet ndërkombëtare të gjuhës gjermane ECL në Prishtinë

Më datën 3. dhe 4. dhjetor pikërisht në ora 9:00 janë mbajtur provimet e ECL anë e mbanë botës.
Interesimi në Prishtinë ishte shumë i madh.
Provimet e radhës do të mbahen në nivelet B1 më datën 4. shkurt, kurse në nivelet B2 dhe C1 më datën 5. shkurt.
Pritja për rezultate është 4 javë.
Regjistrimi vazhdon deri me datën 15.01.2022.