Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Përfunduan provimet ndërkombëtare të gjuhës gjermane ECL

Më datën 4. dhe 5. shkurt në Prishtinë i përfunduam me sukses provimet ndërkombëtare të gjuhës gjermane ECL.
Provimet e radhës do të mbahen më datën 8. dhe 9. prill në nivelet A2 deri në C1.
Regjistrimi fillon më datën 7. shkurt dhe vazhdon deri më 7. mars.
Pritja për rezultatet është 4 javë.