Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Përfunduan me sukses provimet e para në Tiranë

Me datën 10. dhe 11. qershor me sukses i përfunduam provimet e para në Tiranë në Qendrën Universi 🇩🇪
Interesimi për provimet ECL në Shqipëri ishte shumë i madh.

Eurolingua Zentrum nga muaji gusht do të organizojë provimet ECL edhe në Shkup në shkollën PLUS education center!