Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Përfunduan me sukses provimet e para në Shkup

Me sukses i përfunduam provimet e para ndërkombëtare ECL në Shkup në shkollën PLUS Education center dhe me këtë jemi bërë qendra më e madhe regjionale e licencuar për mbajtjen e provimeve në katër shtete.