Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Niveli C1

Rreth Kursit

A jeni gati të bëheni një yll në shoqëri? C1 hap derën për në një botë të re: një gamë e gjerë tekstesh më të gjata, shprehje spontane dhe të rrjedhshme që ju i zotëroni me lehtësi, duke kuptuar pa mundim gjithçka që lexoni ose dëgjoni, pa nevojë të shpeshtë dhe të dukshme për të kërkuar shprehje të përshtatshme… Në jetën shoqërore dhe profesionale përdorni gjuhën në mënyrë efektive dhe fleksibile. Ju jeni në gjendje të bëni një deklaratë të qartë, të strukturuar dhe gjithëpërfshirëse në lidhje me përmbajtjen komplekse, ndërsa përdorni në mënyrë të përshtatshme mjete të ndryshme për qëllimin e ndërlidhjes së tekstit.

Provimet

Në qendrën tonë mund të paraqitni provimet ECL nga nivelet A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.