Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Niveli B2

Rreth Kursit

Tani është koha për një nivel më të lartë! Me një diplomë B2 kuptoni përmbajtjen kryesore të teksteve komplekse mbi tema konkrete dhe abstrakte; ju i kuptoni edhe diskutimet e ekspertëve në fushën e tyre dhe jeni në gjendje të mbroni dhe përfaqësoni pikëpamjet tuaja. Ju mund të komunikoni në mënyrë spontane dhe rrjedhëshme, në mënyrë që një bisedë normale me një gjermanofolës të jetë e mundur pa shumë përpjekje për të dy palët. Ju mund të shpreheni qartë dhe në detaje për një gamë të gjerë temash, të shpjegoni mendimin tuaj për çështjen aktuale duke i përmendur avantazhet dhe disavantazhet e opsioneve të ndryshme.

Provimet

Në qendrën tonë mund të paraqitni provimet ECL nga nivelet A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.