Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Niveli B1

Rreth Kursit

A keni një diplomë të nivelit B1 në dorë? Tani i keni kuptuar përmbajtjet kryesore, por vetëm kur përdoret një gjuhë standarde e qartë dhe kur bëhet fjalë për përmbajtje të njohura që lidhen me punën, shkollën, kohën e lirë, etj. Ju jeni në gjendje të përballoni shumicën e situatave që hasni gjatë qëndrimit tuaj në vendet gjermanofolëse dhe të shpjegoni pikëpamjet tuaja. Jeni në gjendje të shpreheni qartë për tema të njohura dhe fusha me interes personal. Ju filloni të flisni për përvojat tuaja, të përshkruani ëndrrat, shpresat dhe qëllimet tuaja dhe të shpjegoni shkurtimisht planet dhe qëndrimet tuaja.

Provimet

Në qendrën tonë mund të paraqitni provimet ECL nga nivelet A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.