Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Niveli A1

Rreth Kursit

Kur të përfundoni nivelin A1, në fund të nivelit do të kuptoni dhe përdorni shprehje të njohura, të përditshme dhe fjali mjaft të thjeshta. Ju do të prezantoni lehtësisht veten dhe të tjerët, do të jeni në gjendje të bëni një bisedë të thjeshtë dhe t’u bëni njerëzve të tjerë pyetje në lidhje me personalitetin e tyre – ku ata jetojnë, çfarë bëjnë, nëse kanë një familje, çfarë zotërojnë…

Provimet

Në qendrën tonë mund të paraqitni provimet ECL nga nivelet A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.