Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Kurset përgatitore

Rreth Kursit

Kurset përgatitore janë hartuar në mënyrë të tillë që të ofrojnë arritjen e rezultateve më të mira të mundshme në provimet tona. Ju do të përgatiteni me metodologjinë tonë të veçantë dhe me egzaminer tanë të kualifikuar. Kurset kanë në përbërje modele testesh që ndihmojnë nxënësin në familjarizimin me modelin e testit të ECL, kërkesat dhe mënyrat e vlerësimit të provimit. Për çdo nivel kemi kurse përgatitore ku çdo nxënës pajiset me një libër ushtrimesh i cili është i ndërtuar posaçërisht për provimin.

Në këtë kurs ju do të:
✅ përgatiteni plotësisht dhe mësoni teknika thelbësore të provimeve​
✅ përmirësoni aftësinë dhe vetëbesimin kur përdorni gjuhën gjermane në një larmi situatash​

Provimet

Në qendrën tonë mund të paraqitni provimet ECL nga nivelet A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.