Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Kurset individuale

Rreth Kursit

Kurse individuale, siç sugjeron vetë emri, mbahen individualisht për secilin nxënës. Secili individ ka mundësinë të kalojë nëpër të gjitha dyshimet dhe të gjitha pyetjet, por edhe të gjitha fushat që i duhen – për një periudhë të caktuar kohore dhe të ketë njohuritë e nevojshme kur i nevojitet më shumë. Kursi individual është i përshtatur sipas orarit dhe stilit tuaj të të mësuarit. Pavarësisht nga sa orë në javë ju merrni pjesë në mësime, nga dita e parë do të jeni në rrugë për të qenë rrjedhshëm në gjuhën tuaj të zgjedhur.

Provimet

Në qendrën tonë mund të paraqitni provimet ECL nga nivelet A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.