Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Kurse komunikimi vetëm për provim me gojë

Rreth Kursit

Përgatitja më e mirë për provime me gojë është të përgatitesh me mësimdhënësit tanë, të cilët janë të gjithë komisioner dhe mund t’ju përgatisin posaçërisht për provimin tuaj. Në këto kurse komunikimi ushtroni vetëm temat e provimeve me gojë, gjithnjë me qëllim që ta kaloni provimin për herë të parë ku suksesi është i garantuar.

Provimet

Në qendrën tonë mund të paraqitni provimet ECL nga nivelet A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.