Lokacioni

Prishtinë, Rr Zija Shemsiu, nr. 6

Telefono

+383 45 382 188

Kurs vetëm për bashkim familjar

Rreth Kursit

Programi i këtij kursi është shfaqur nga përvoja e gjatë e punës dhe si kërkesë nga kandidate të cilat kishin dëshirë që të mësojnë vetëm temat e provimit për bashkim familjar. Kursi vetëm për bashkim familjar është kurs special i qendrës sonë ku përdoren metoda të veçanta dhe ku mësohet vetëm për provim, pa u thelluar shumë në gramatik. Programi i këtij kursi është i vetmi në Prishtinë i cili i aftëson dhe iu garanton dhënjen e provimit me sukses edhe atyre kandidateve të cilët janë në moshen e shtyer.

Provimet

Në qendrën tonë mund të paraqitni provimet ECL nga nivelet A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.